<

Katechezy dodatkowe odbywają się w Pajęcznie ( Plac Dworcowy 2), w sali przy par. Wniebowzięcia NMP. Pierwsze spotkanie w piątek w godz. 1800 ÷ 2100, drugie w sobotę w godz. 1000 ÷ 1300, trzecie w niedzielę w godz. 1500 ÷ 1800, po którym jest msza św.
Koszty - 280 zł od pary (140 zł/os.) - obejmują: 3 katechezy, 3 spotkania indywidualne z doradcą, dzień skupienia, koszt podręcznika oraz innych materiałów.

Terminy katechez dodatkowych:

15,16,17 grudnia 2017 r.

16,17,18 marca 2018 r.

15,16,17 czerwca 2018 r.

14,15,16 września 2018 r.

14,15,16 grudnia 2018 r.

Wpłaty przyjmowane są również na konto ES Banku:    65 8980 0009 2027 0093 8000 0001
Właściciel rachunku:    Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Nazaret, Oddział Radomsko
Tytuł wpłaty:    cele kultu religijnego - katechezy przedślubne